Polityka prywatności


Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie Politykę prywatności, która opisuje w jaki sposób HPR Świętochłowice przetwarza Twoje dane osobowe.


Administratorem Twoich danych osobowych jest:
HPR Świętochłowice Sp. z o.o.
NIP 6260018744 | REGON 271972807


Możesz się z nami skontaktować:

   mailowo: hprswietochlowice@poczta.onet.pl

   telefonicznie: +48 32 286 24 04

   drogą pocztową:

41-909 Bytom ul. Ostatnia 3 – HPR Świętochłowice

Możesz się także skontaktować z naszym Inspektorem ochrony danych:

   mailowo: hprs@home.pl

   telefonicznie: +48 32 286 24 04

   drogą pocztową:

41-909 Bytom ul. Ostatnia 3 – HPR Świętochłowice

 

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

   Świadczenie usług oferowanych przez naszą firmę

   Realizacja Twoich zamówień

   Marketing bezpośredni oferowanych usług.

 

Podstawa przetwarzania:

   Umowa, zlecenie sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

   Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

   Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

   Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

   Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

   Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

   Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

Podanie danych:

   Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane: 

   brak możliwości korzystania z usług naszej firmy

   brak możliwości dokonania zakupów w naszej firmie

   brak możliwości otrzymywania informacji o ofertach

Możliwość cofnięcia zgody:

   w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

 

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

   przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych

   ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez naszą firmę

   cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

   zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego

w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

   dostępu do Twoich danych osobowych,

   ich sprostowania,

   usunięcia,

   ograniczenia przetwarzania,

   żądania przeniesienia danych do innego administratora,

A także:

   wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

   z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),

   jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.