Copyright © 2020 by "HPRS"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: hprswietochlowice@poczta.onet.pl
Przedsiębiorstwo Remontowe w Świętochłowicach Spółka z o.o. rozpoczęła działalność w lutym 1994 r. Firma powstała w wyniku przekształceń HPR Chorzów będącego częścią przedsiębiorstwa państwowego z siedziba w Katowicach działającego od 1951 r.
W latach 1994-2005 biura zarządu mieściły się w Świętochłowicach przy Hucie Florian. W sierpniu 2005 roku firma zakupiła nieruchomość w Bytomiu przy ul. Ostatniej i tam stworzyła nowoczesne zaplecze administracyjno-techniczne.

Nasze przedsiębiorstwo  zatrudnia ok. 40 pracowników - kadrę techniczno-inżynierską o różnych specjalnościach, posiadających indywidualne uprawnienia budowlane, UDT, którzy swoje doświadczenie zbierali przy budowach Huty "Katowice" i Huty "Sendzimira" będących obecnie częścią koncernu ArcelorMittal Poland SA oraz wykwalifikowanych pracowników produkcyjnych.
Dysponujemy niezbędnym zapleczem techniczno - biurowym i administracyjnym, Jesteśmy samowystarczalni w szerokim zakresie pod względem sprzętu budowlanego, montażowego, transportu, narzędzi.
Podstawową naszą działalność stanowi wykonywnaie remontów i modernizacji w zakładach związanych z hutnictwem, tj. ArcelorMittal Poland SA., CMC Poland Sp. z o.o. (dawna Huta Zawiercie), ALCHEMIA SA, ReAlloys Sp. z o.o., Celsa Huta Ostrowiec SA, ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o., Huta Bankowa, i inne.

Pracujemy w ruchu ciągłym w systemie trójzmianowym.

Realizujemy inwestycje infrastruktury przemysłowej oraz budownictwa ogólnego i mieszkaniowego, kompleksowo - od projektu poprzez wykonawstwo do nadania ostatecznej formy architektonicznej. Korzystając z posiadanego doświadczenia jesteśmy w stanie sprawnie skoordynować działalność wszystkich firm uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia.
HPRS
HPRS