.      

W latach 2010-2013 HPR Świętochłowice Sp. o.o. realizowało m.in. zadania na rzecz następujących podmiotów

ArcelorMittal Poland SA
- remont pieca pokrocznego nr 1 na Walcowni Średniej w ArcelorMittal Poland SA O/ Dabrowa Gónicza
- remont pieca pokrocznego nr 2 na Walcowni Dużej w ArcelorMittal Poland SA O/ Dąbrowa Górnicza
- remont WP-2 w ArcelorMittal Poland SA O/ Dąbrowa Górnicza.
- remont  MCOS-1 w Arcelor Mittal Poland O/Dąbrowa Górnicza.
- wykonanie prac murowych na DHC-1 w ArcelorMittal Poland O/Sosnowiec.

Azoty Adipol SA w Chorzowie - adaptacja hali magazynowej do produkcji mieszanek rolnych
.

ReAlloys Sp. zo.o. - wykonanie prac dostosowawczych i modernizacyjnych  pieców elektrycznych w tym:
- rozbiórka i kompletne wymurowanie komory pieca
- demontaż i rozbiórka starych fundamentów
- wykonanie fundamentów pod urządzenia hutnicze
--wykonanie prac ceramicznych i izolacyjnych

Alchemia SA
- modernizacja i remont pieca obrotowego  w Zakładzie Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem
- remont zespołu MMIII w Zakładzie Huta Batory
- remont w Zakładzie Rurexpol

CMC Zawiercie
- remont pieca pokrocznego na terenie Walcowni Pretów
- remont pieca przepychowego na terenie Walcowni Walcówki

LOI Poland SA - remont pieca nr 4 w ISD Huta Częstochowa

ORZEŁ BIAŁY SA - remonty pieca Doerschla i pieców BJ

BGH Polska - remonty pieca pokrocznego i pieców komorowych

METIMPEX - remont pieca pokrocznego nr 2 w CELSA Huta Ostrowiec.


Powrót do strony głównej